ค่าคอม IBCBET สูงสุด X6

ค่าคอม maxbet รับสูงสุด X6

ค่าคอมสูงสุด X6 : T-ibcbet

เงื่อนไข ค่าคอม MAXBET

* การคิดคอมมิชชั่น จะคิดรวมเป็นรายเดือน
* การนับยอด turn over จะเฉพาะยอดเล่น sport (กีฬา) เท่านั้น
* ค่าคอม 6 เท่า ต้องมียอด Turnover (ยอดเล่น) ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท ในวัน วันธรรมดาตลอดเดือน ถ้าไม่ถึง จะคิดค่าคอมมิชชั่น ในอัตรา X3
* ค่าคอม X6 จันทร์ – ศุกร์ จ่ายสูงสุดที่ 100,000 ,ค่าคอม X3 เสาร์ – อาทิตย์ จะจ่ายสูงสุดที่ 50,000 หากเกินยอดที่กำหนดจะคิดในอัตรา X2
* ค่าคอมมิชชั่น ทาง t – ibcbet จะจ่ายให้เป็นรายเดือน แต่ไม่เกินทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
* ค่าคอมมิชชั่นจะถูกเติมให้เป็นเครดิตเท่านั้น
* ถือการตัดสินของ t – ibcbet เป็นที่สิ้นสุด