ลดยอดเสียมากถึง 12%

รับส่วนลดยอดเสีย Maxbet 12%

แจกส่วนลดยอดเสีย มากถึง 12%

สมาชิกที่มียอดเล่นอย่างน้อย 18 วัน ตลอดเดือนนั้นจะได้รับยอดเสียคืน 7% ของเดือนนั้น สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 User
สมาชิกที่มียอดเล่นอย่างน้อย 28 วัน ตลอดเดือนจะได้รับยอดเสียคืน 12% ของเดือนนั้น สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท ต่อ 1 User

เงือนไขส่วนลดยอดเสีย Maxbet
* ให้ทุก user ที่สามารถ ทำได้
* นับยอดเล่นเฉพาะ sport เท่านั้น
* ต้องมี turnover มากกว่ายอดฝาก 2 เท่า
* การคืนเครเดิต คืนเข้า user เท่านั้น
* หากมีเจตนาทุจริต ตัดสิทธิ์ ทุกกรณี และการตัดสินของทีมงาน T-ibcbet ถือเป็นที่สิ้นสุด
* ถือการตัดสินของ t – ibcbet เป็นที่สิ้นสุด
* ส่วนลดยอดเสียทาง t – ibcbet จะอับเป็นเครดิตให้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป