สมัคร T-ibcbet รับฟรี 50%

สมัครใหม่ ibcbet รับฟรี 50%

สมัครใหม่ทุก user รับสิทธิ เครดิต MAXBET ฟรี 50%

** รับทันทีส่วนแรก 20 % และเมื่อท่านสม่ชิกทำยอด turnover ถึง 4 เท่า จะได้รับเพิ่มอีก 30%

เงือนไข 
*จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 1,000 บ และให้เพียงครั้งแรกครั้งเดียว
*ส่วนที่รับโบนัสไปแล้ว ต้องมี Turnover Maxbet เกิน 4 เท่า ถึงจะถอนเงินได้
*หากมีการทำรายการ ฝากเข้า หรือ ถอนออก ระหว่างที่ยังทำยอด TURNOVER ไม่ถึงตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โบนัสนี้ โดยอัตโนมัติ
*การคิด TURNOVER สำหรับโปรโมชั่นนี้ นับเฉพาะบิลที่มีผลได้หรือเสีย ที่มีราคา(odd) มากกว่า 0.5 เท่านั้น หากเป็นราคาต่ำกว่านั้น หรือผลบิลเสมอ ทาง T-ibcbet99 จะไม่คิดเป็นยอด TURNOVER
*การสมัครใหม่ สมาชิกจะต้องมีข้อมูลไม่ซ้ำกับฐานข้อมูลของ Tibcbet99
* หากมีเจตนาทุจริต ตัดโบนัสทุกกรณี และถือการตัดสินของ T-ibcbet เป็นที่สิ้นสุด
* ถือการตัดสินของ t – ibcbet เป็นที่สิ้นสุด